Deventer – De huidige vuurwerkvrije zones bij de Ulebelt en het Vogeleiland gelden ook voor de komende jaarwisseling. Daarnaast wil de gemeente bewoners de mogelijkheid bieden een vrijwillig vuurwerkvrije zone in te stellen. Dit samen met de buurt of straat. De gemeente wil de jaarwisseling voor iedereen zo veilig, gezond en prettig mogelijk laten verlopen.

Hier geen vuurwerk afsteken. Bedankt!

Er wordt tijdens de legale afsteektijden alleen opgetreden bij excessen en strafbare feiten, zoals vernieling en brandstichting. Handhaving is in de praktijk lastig en arbeidsintensief, terwijl in deze periode weinig capaciteit beschikbaar is.

Minder overlast door verbod

Er geldt voor de komende jaarwisseling een verbod op zwaar knalvuurwerk. Daardoor neemt de overlast waarschijnlijk al flink af. Dat vermindert nut en noodzaak van een verplichte vuurwerkvrije zone.

Voldoende draagvlak

Vrijwillig vuurwerkvrije zones zijn straten, buurten of de omgeving van een instelling of bedrijf, waar mensen last hebben van vuurwerk. Zij geven dit aan met een poster achter het raam, met het verzoek daar geen vuurwerk af te steken. Bewoners die een hele straat of buurt vuurwerkvrij willen hebben, kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente.

De gemeente ondersteunt

Met posters en borden wordt dan gevraagd geen vuurwerk af te steken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. De gemeente plaatst en verwijdert de borden. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak in de straat of buurt. Politie en gemeente kunnen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur niet handhaven op de vrijwillige zone.

Poster in Deventer Nu

De poster wordt verspreid als advertentie in de Deventer Nu-pagina van de gemeente in de Deventer Post. Inwoners kunnen ook zelf een poster uitprinten. De poster is online beschikbaar via www.deventer.nl/jaarwisseling.

Aanvragen

De gemeente Deventer heeft een checklist gemaakt waarin staat aan welke voorwaarden een vrijwillig vuurwerkvrije zone moet voldoen om ondersteund te worden door de gemeente. Zie www.deventer.nl/jaarwisseling. Aanvragen kunt u indienen door een e-mail te sturen naar veiligheid@deventer.nl. Aanvragen dienen uiterlijk 6 december 2020 bij de gemeente binnen te zijn.