Deventer – Olst – Wijhe – Raalte In de media verschijnen berichten over de vertraging van het in gebruik nemen van de nieuwe smartphones door medewerkers van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Die informatie klopt maar gedeeltelijk.

De gemeenten hebben bijna alle smartphones de 1e helft van deze maand in gebruik genomen. Daarmee kunnen ze gewoon bellen en gebeld worden.

Plaats- en tijdonafhankelijk werken

De belangrijkste reden om met smartphones te gaan werken, is dat medewerkers plaats- en tijdonafhankelijk moeten kunnen werken. Daarvoor zijn ze nu dus in gebruik. Ze liggen niet in de kast.

Zodra de nieuwe telefooncentrale in gebruik is genomen, september of oktober, kunnen medewerkers ook gebruikmaken van meer mogelijkheden die nu alleen nog per vaste telefoon mogelijk zijn, zoals doorverbinden.

1 telefoonsysteem

De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte krijgen 1 nieuw telefoonsysteem. De 3 centrales worden vervangen door 1 nieuwe centrale en de vaste telefoons door smartphones. Door de samenwerking van de 3 gemeenten gaan zij veel slimmer om met de capaciteit.