Deventer – Gemeenten in Oost Nederland die liggen aan het spoor naar Duitsland, maken zich zorgen nu staatssecretaris Sharon Dijksma heeft laten weten maar heel beperkt mogelijkheden te zien om te handhaven op het aantal vervoersbewegingen per spoor met gevaarlijke stoffen.

Dat hebben zij per brief aan de staatssecretaris laten weten.

Eerder dit jaar ontstond er veel commotie aangezien vastgestelde normen voor vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor zeer ruim waren overschreden.

Dijksma heeft op 11 juli 2016 de Tweede Kamer geïnformeerd over de analyse van ProRail over het vervoer van gevaarlijk stoffen per spoor. In die brief is sprake van de optie om risicoplafonds (tijdelijk) te verhogen, omdat handhaving op grond van de huidige normen slechts beperkt mogelijk is.

Gemeenten en Veiligheidsregio’s zijn van mening dat de staatssecretaris onvoldoende rekening houdt met gevolgen voor de leefomgeving. En willen dat zij gemeenten betrekt bij overleggen die voor dit najaar staan gepland om te komen tot aanvaardbare oplossingen.