Deventer- Op dinsdag 14 april is de gemeenteraad gastheer van een duurzaamheidsarena rond Deventer Energieneutraal 2030.

In het voormalig Essentgebouw gaan raadsleden in gesprek met belangstellenden en het netwerk rond duurzaamheid over de thema’s:

  • verduurzaming woningbouw
  • zonne-energie
  • bedrijfsinnovatie/industriële restwarmte
  • mobiliteit
  • windenergie
  • verduurzaming gemeentelijke organisatie

De bijeenkomst begint om 19.00 uur en is om 22.00 uur afgelopen. De bijeenkomst is openbaar toegankelijk, maar u moet zich wel even aanmelden. Dit kan door een email te sturen naar griffie@deventer.nl. Deelnemers ontvangen na aanmelding het programma van de bijeenkomst.

Duurzaamheidsarena 14 april

Op 14 april willen raadsleden scherp krijgen óf en welke principiële keuzes nog gemaakt moeten worden om de doelstelling Energieneutraal 2030 te bereiken. In gesprek met het netwerk en andere belangstellenden worden openliggende vraagstukken, argumenten en mogelijke oplossingsrichtingen in beeld gebracht.

Met de opbrengst van deze bijeenkomst kan de raad positie kiezen, desgewenst sturen op herijking van doelen en instrumenten en een aanjagende of verbindende rol innemen in het netwerk rond Energieneutraal Deventer in 2030.

Moderator van de duurzaamheidsarena is Tanja Abbas, Verbinder, actief in Nederland Kantelt en auteur van Modern Naoberschap.

Duurzaamheid op de strategische raadsagenda

Raadsleden hebben Duurzaamheid/energieneutraal 2030 aangemerkt als 1 van de onderwerpen waarop de raad dit jaar de focus in zijn agenda wil richten.

De gemeenteraad speelt komend jaar een actieve verbindende en waar nodig sturende rol rond energieneutraliteit. Dit doen ze graag samen met het netwerk rond duurzaamheid en andere belangstellenden in Deventer.

Op 4 maart heeft een beeldvormende bijeenkomst rond Deventer Energieneutraal 2030 plaatsgevonden waarin vanuit de samenleving, ondernemers en overheid, de ontwikkelingen en dilemma’s rond energieneutraliteit werden geduid.