Deventer- Op zaterdag 21 september was het zover: World Clean Up Day. Een mooi moment voor GroenLinks Deventer om een schoonmaakactie in onze gemeente op touw te zetten! Met een groot aantal deelnemers, zowel leden als sympathisanten, werd de Binnenstad schoongemaakt door een legertje Deventenaren met prikkers en vuilniszakken.

Via verschillende routes werden onder andere het Vogeleiland, de Beestenmarkt, de Boreel en het Bergkwartier ontdaan van rondslingerend zwerfafval. Veel inwoners zullen het weten: er ligt veel rommel op straat! De opbrengst, aan het einde van de ochtend verzameld bij stadsstrand Meadow, was dan ook niet gering. Klimaatverandering, milieuvervuiling en het verlies aan biodiversiteit staan tegenwoordig steeds hoger op de agenda. Het schoonmaken van je eigen stad of wijk is dan ook een goede start voor een gezondere natuur!

GroenLinks Deventer draagt dit soort acties, die vandaag internationaal werden uitgevoerd, dan ook een warm hart toe. Het opvallendste gevonden afval? Een strijkijzer! Ook die is netjes in de zak gestopt en uiteindelijk opgehaald door Cambio Buurtbeheer.