Deventer- Speciaal voor mantelzorgers van jong dementerenden (tot 70 jaar) start Carinova Steunpunt mantelzorg in oktober 2015 een gespreksgroep voor mantelzorgers uit de gemeente Raalte en Deventer.

Dementie is een ziekte die vaak wordt geassocieerd met ouder worden. In Nederland zijn er echter ook ongeveer 10.000 jong dementerenden.

Impact
Dementie is een ingrijpende ziekte, zowel voor de persoon zelf als voor de naaste omgeving. Het is bekend dat veel mantelzorgers een zware taak hebben m.b.t. de verzorging en begeleiding van een jongdementerende.

Lotgenotengesprekken
In de gespreksgroep kan men ervaringen uitwisselen over bijvoorbeeld de omgang met een jong dementerende, het zorgen voor diegene, maar wordt ook besproken wat de invloed is op het dagelijks leven de mantelzorger en diens naasten. Het geven van adviezen aan elkaar, het delen van ervaringen, emoties en gedachten, geven het gevoel dat men er niet alleen voor staat. Daarnaast zal er uiteraard ook kennis over het ziektebeeld worden gedeeld en  praktische tips en adviezen worden besproken die de mantelzorger kan helpen om de zorg voor hun naaste zo lang mogelijk vol te houden en de juiste keuzes te maken voor de thuissituatie.

Begeleiding
De groep wordt begeleid door Marieke Overkempe, mantelzorgconsulent dementie en zal van start gaan op woensdag 7 oktober van 13.30 tot 15.30 uur. De groep komt 1x per maand bij elkaar, ook op een woensdagmiddag. De bijeenkomsten vinden plaats bij Carinova, Zwolseweg 180 te Deventer. Deelname is gratis, echter dient men zich wel aan te melden voor deelname.

Aanmelding kan  bij Marieke Overkempe, tel: 06 – 51977346  of per mail: m.overkempe@carinova.nl of bij Annet ter Braak, tel: 06 – 23100076  of per mail:a.terbraak@carinova.nl

carinova