Deventer- Het parkeerdek achter de Leeuwenbrug is volgende week dicht. Het dek is dicht omdat op het stationsplein damwanden in de grond worden gebracht voor de nieuwe ondergrondse fietsenstalling. De parkeergarage onder de Leeuwenbrug blijft wel open.

Leeuwenbrug

Het parkeerdek wordt maandag 16 juni om 19 uur afgesloten. Maandag 23 juni na 6 uur is het dek weer bereikbaar.

Gehandicaptenkaart

Bezoekers met een gehandicaptenkaart die een afspraak hebben bij de gemeente kunnen parkeren in de parkeergarage onder de Leeuwenbrug. Op vertoon van hun gehandicaptenkaart kunnen zij hun inrijkaart omwisselen voor een uitrijkaart. Dit kan bij de publieksbalies en de receptie van de gemeente Deventer. Om gebruik te maken van de lift in de parkeergarage bellen bezoekers met de receptie van de Leeuwenbrug, 0570-694224 of 0570-695182.

Vergunninghouders

Vergunninghouders zone binnenstad mogen parkeren op alle vergunninghoudersparkeerplaatsen in de zone Binnenstad en parkeerplaatsen bij een parkeerautomaat in de zone binnenstad. Dit is onder meer op de Verzetslaan, Binnensingel of de Singel. Er mag niet geparkeerd worden op het Pikeurshof, Beestenmarkt en de Stromarkt. Jaarkaarthouders kunnen uitwijken naar andere parkeerplaatsen binnen zone 3.Het gaat hier om parkeerplaatsen aan bijvoorbeeld: de Singel, Het Perck en de van Twickelostraat.Op deventer.nl/parkeren staat een kaart met alle parkeerzones.

Bereikbaarheid parkeergarage

De parkeergarage onder de Leeuwenbrug is vanaf maandag 16 juni niet meer te bereiken via het Stationsplein maar via een tijdelijke weg die is gerealiseerd op de gedempte gracht. Dit is vanaf 23 juni ook de toegang tot het parkeerdek achter de Leeuwenbrug. De nieuwe weg wordt met borden aangegeven.

Afzetten en ophalen van treinreizigers

Door de bouw van de nieuwe fietsenstalling is het Stationsplein niet meer beschikbaar voor het afzetten- of ophalen van treinreizigers. Hiervoor zijn de parkeerplaatsen aan de Stationsstraat na het busstation beschikbaar en vanaf 23 juni ook het parkeerdek achter de Leeuwenbrug. Er zijn taxiplekken gemaakt tegenover het station tussen de Stationsstraat en het Rijsterborgherpark