Mevrouw drs. B.J.M. Gallé (1960) is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van het Deventer Ziekenhuis. Gita Gallé volgt interimvoorzitter Piet-Hein Buiting op. Ze zal per 1 november toetreden tot de Raad van Bestuur.

Gita Gallé is sinds 2010 lid van de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in s’-Hertogenbosch. Daarvoor was ze gedurende bijna zes jaar directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.
Gita had binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis, naast de aansturing van diverse Resultaat Verantwoordelijke Eenheden, onder andere de portefeuille Human Resources. Tevens was zij verantwoordelijk voor het programma Digitaal Werken: de selectie en implementatie van een nieuw EPD/zorglogisitiek systeem. Verder behartigde zij de relaties met de eerste lijn en heeft invulling gegeven aan de realisatie van de HAP bij de SEH.

dz-logo

Gita Gallé beschikt over een ruime ervaring, die zij zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid opdeed. Zo werkte zij enkele jaren bij de KLM in management- en marketingfuncties, waarbij verbetering van serviceverlening aan passagiers centraal stond. Eerder was zij directeur van de Publieksdienst bij de gemeente Almere.

De Raad van Toezicht is verheugd over de aanstelling van Gita Gallé. ‘Met haar komst halen we iemand binnen die de ziekenhuissector goed kent en die zich sterk heeft gemaakt voor een meer klantgerichte en patiëntgerichte inrichting van de zorg. Deze ambitie is ook in het Deventer Ziekenhuis uitgesproken bij de introductie van de nieuwe toekomststrategie’, aldus voorzitter John van Eijndhoven van de Raad van Toezicht van het Deventer Ziekenhuis.