Deventer – Duurzame energie staat op de kaart in Deventer. Inwoners, bedrijven, organisaties en de gemeente hebben flinke stappen gezet. Vooral zonne-energie, windenergie en woningisolatie zijn thema’s die in Deventer goed worden opgepakt.

Dat blijkt uit de tussentijdse bevindingen in de Evaluatie Uitvoeringsagenda Duurzame Energie, 2011 – 2013. Op verzoek van de raad wordt deze evaluatie iedere 2 jaar uitgebracht.

De evaluatie beoordeelt de 8 beleidsprioriteiten die de raad in 2011 heeft bepaald voor de uitvoeringsagenda duurzame energie. Deventer energieneutraal in 2030 is daarbij het uitgangspunt.

Deventer aan zet

In het behalen van de klimaatdoelstelling is de rol van inwoners, bedrijven en organisaties van doorslaggevende betekenis. Een duurzaam Deventer is vooral aan de Deventenaren zelf. De gemeente stimuleert partijen om ontwikkelingen op te pakken en faciliteert daarbij. Dat is de afgelopen jaren consequent gebeurd. De oprichting van de Deventer Energie Coöperatie is daar een goed voorbeeld van.

Waar staat Deventer?Het gasverbruik in Deventer daalt met 2 % per jaar en loopt de komende jaren flink terug;Het stroomverbruik van particulieren neemt sterker af dan het landelijk gemiddelde, mede door de grote toename van zonne-energie op daken van woningen (5 % meer dan landelijk);Energiebesparing bij bedrijven blijft nog achter bij dat van particuliere huishoudens;In het komende jaar wordt in Deventer 6 MW windenergie gerealiseerd;
Als de huidige lijn wordt voortgezet, neemt het energieverbruik van woningen fors af;Ook voorziet de gemeente een flinke toename van zonne-energie op daken, vooral op bedrijfspanden en andere gebouwen.Achterblijvende prioriteiten

Toch kent de uitvoeringsagenda ook beleidsprioriteiten die achterblijven. Zo is de poging om samen met de provincie en agrarische sector tot een Groen Gas Hub in Salland voor de productie en toepassing van biogas te komen, niet haalbaar gebleken. Er wordt nu ingezet op een kleinschalige biogasvoorziening. Die ontwikkeling vergt enige jaren.

Daarnaast is de totstandkoming van het landelijke Energieakkoord een complexe factor geweest in het opstarten van verschillende initiatieven en maatregelen, onder meer de mogelijkheid voor een zonnepark in het buitengebied van Deventer.

Niet treuzelen

Wethouder Jos Pierey van milieu en duurzaamheid vindt dat Deventer de vaart erin moet houden. “Deventer is steeds bewuster bezig met duurzaamheid én is er naar gaan handelen. Precies zoals ik in 2011 had gehoopt. Toch mogen we niet treuzelen. En waarom zouden we? Er liggen nog zoveel kansen om Deventer te verduurzamen.”