Deventer-De gemeente Deventer en Carinova hebben overleg gehad over de korting op huishoudelijke hulp in Deventer. Er zijn goede afspraken gemaakt over de zorg voor inwoners die huishoudelijke hulp krijgen via Carinova.

Onlangs kregen 1.250 huishoudens een brief van de gemeente over de korting op uren huishoudelijke hulp. De gemeente baseerde deze korting op een inventarisatie die Carinova had gedaan bij inwoners thuis. De gemeente ging er van uit dat Carinova de uitkomst van deze inventarisatie al had besproken met cliënten. Omdat dat niet zo was, kwam de brief voor veel inwoners als volstrekte verrassing.

Schoon huis

“Doordat veel inwoners de bezuiniging nu direct op papier kregen, zonder uitleg, hebben zij niet de kans gekregen om mee te denken of vragen te stellen”, legt wethouder Jan Jaap Kolkman uit. “Dat is heel vervelend. Inmiddels is er goed overleg geweest met Carinova en onze conclusie is dat we beiden hetzelfde doel hebben: we willen dat de inwoners van Deventer in een schoon huis kunnen wonen. Tegelijkertijd moeten we het doen met de middelen die voorhanden zijn en dat is fors minder dan vorig jaar.”

Gevolgen

Henk van Zwam, voorzitter van de raad van bestuur van Carinova: “De situatie waarin we moeten bezuinigen is nieuw voor beide partijen. Vorig jaar hebben we met de gemeente gekeken hoe we de bezuinigingen konden doorvoeren, met zo min mogelijk gevolgen voor onze cliënten. Het belang van de cliënten staat voorop. Nu bleek dat we wel afspraken gemaakt hebben, maar dat beide partijen deze soms anders geïnterpreteerd hebben. Dat is vervelend voor de inwoners, want zij hebben daar last van gehad.”

Bezwaar maken

Inwoners die een brief gekregen hebben en het niet eens zijn met de beschikking, kunnen binnen 6 weken bezwaar maken. De gemeente gaat hun situatie dan opnieuw beoordelen. Hoe zij bezwaar kunnen maken, staat in de brief die zij thuis hebben gekregen. Het kan ook digitaal via www.deventer.nl/bezwaar.