Deventer – Het restafval van huishoudens in Deventer verder verminderen naar 100 kg per inwoner per jaar en het scheidingspercentage verhogen naar 75%. Dat wil het college van burgemeester en wethouders. Daarmee wil het college verder gaan dan de landelijke doelstellingen voor 2020.

Het college heeft het Afval- en grondstoffenplan 2015-2018 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Het college wil het nieuwe beleid in 2 fases invoeren. Zo kunnen de resultaten uit de 1e fase worden meegenomen in de plannen voor de 2e fase.

Meer grondstoffen aan huis opgehaald

Om de doelen te realiseren, haalt de gemeente meer grondstoffen (herbruikbaar materiaal) huis aan huis op. Restafval wordt juist minder vaak opgehaald en moet op den duur door bewoners zelf worden weggebracht.

BEST

Om dit mogelijk te maken, komt er een zogeheten BEST-tas voor boeken, elektra, speelgoed en textiel. Ook mag de oranjecontainer straks worden gebruikt voor metalen (blik) en drankkartons.

Inzamelfrequentie restafval omlaag

De hoeveelheid restafval vermindert zo en hoeft dus minder vaak te worden opgehaald. Het ophalen van restafval gaat van één keer per 2 naar één keer per 4 weken. De hoeveelheid grofvuil die gratis weggebracht kan worden naar de Westfalenstraat, gaat van 300 kg naar 50 kg. Al deze maatregelen maken deel uit van de 1e fase.

Maatregelen 2e fase

Afhankelijk van het succes van de eerste fase kan de gemeenteraad in 2017/2018 besluiten tot omgekeerd inzamelen, de 2e fase. De gemeente vervangt in dat geval de grijze container voor restafval voor een minicontainer voor papier. Het restafval brengen inwoners dan weg naar een ondergrondse container in de buurt. Waardevolle grondstoffen blijft de gemeente ophalen aan huis.

Van achterblijver naar koploper

In 2013 voerde Deventer diftar in. De hoeveelheid restafval nam in 2 jaar tijd sterk af: in 2014 gemiddeld 119 kilo per inwoner. In 2012 was dat nog 218 kilo, een daling van 45%. Deventer is de landelijke doelstelling voor 2015 (150 kilo) ruimschoots voorbij gestreefd. De landelijke doelstellingen voor 2020 is nu 105 kilogram per inwoner per jaar. Deventer legt de lat nog hoger.