Deventer-Rijkswaterstaat en gemeente Deventer bereiden op dit moment het groot onderhoud voor aan de Wilhelminabrug in 2016. Het groot onderhoud gaat in de zomer van 2016 plaatsvinden. Op dit moment wordt voorzien dat de brug van midden juli tot midden augustus 2016 volledig is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De precieze periode en duur is afhankelijk van de werkwijze van de aannemer, die nog gecontracteerd moet worden.

Fietsers, voetgangers, brommobielen, lijn 171, politie en ambulances kunnen in deze periode wel gebruik blijven maken van de brug. Brandweervoertuigen zijn te zwaar en te breed om gebruik te kunnen maken van de tijdelijke voorzieningen. De uitvalposten van de brandweer in Twello en Terwolde zullen daarom het gebied aan de overkant van de IJssel bedienen. Daarnaast vinden er naar verwachting nog 2 keer 2 maanden werkzaamheden plaats, die geen grote gevolgen hebben voor de weggebruikers.

Onderzoek landbouwverkeer

In samenwerking met belangenorganisaties Cumela en LTO vindt de komende tijd een onderzoek plaats onder agrariërs en loonwerkers, die met hun landbouwvoertuigen gebruikmaken van de brug. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kijken gemeente en Rijkswaterstaat of ze de hinder voor deze weggebruikers eventueel kunnen verminderen.

Werk en hinder

In 2016 vervangt Rijkswaterstaat een deel van het betonnen brugdek en voert herstelwerkzaamheden uit. Daarnaast wordt de staalconstructie van de brug geverfd. De gemeente Deventer laat tegelijk werkzaamheden aan de oostelijke aanbrug uitvoeren. Ook wordt de snelheid, van 70 naar 50 km per uur, en het aantal rijstroken op de brug van 3 naar 2 teruggebracht. Door deze werkzaamheden tegelijkertijd uit te voeren, blijft de hinder voor de omgeving beperkt.

De verwachte afsluiting valt samen met de Deventer Boekenmarkt. Over het gelijktijdig uitvoeren van de werkzaamheden en de Deventer Boekenmarkt is contact met de organisatie.

Samenwerken

Rijkswaterstaat en de gemeente Deventer werken samen aan het groot onderhoud van de Wilhelminabrug. Rijkswaterstaat doet dit vanuit zijn rol als brugeigenaar en de gemeente Deventer vanuit haar verantwoordelijkheid als wegbeheerder en eigenaar van de oostelijke aanbrug.

Onderhoud kan niet altijd zonder overlast voor weggebruikers en omgeving. De gemeente Deventer en Rijkswaterstaat proberen in overleg met de omgeving hinder zo veel mogelijk te voorkomen.