Deventer- Deventenaar Carlo Verhaar is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Andries Heidema reikt, namens Zijne Majesteit de Koning, de onderscheidingstekens uit.

De heer C.J. Verhaar toont zich vanaf 2002 tot maart 2016 verdienstelijk als lid van de gemeenteraad van Deventer. Hij maakte deel uit van de GroenLinks fractie als fractievoorzitter en raadslid. Lidmaatschappen: algemeen lid Presidium en lid Auditcommissie.