Deventer wil zijn economische kracht fors verbeteren onder de motto’s Boeiende Be-Leefstad, Open Informatiestad en Duurzame Maakstad. Daarvoor is het plan “Deventer 2.18: Gemeentebrede Programmering, Stadsmarketing en Serviceverlening” opgesteld. Hein te Riele, directeur VVV/Stadsmarketing gaat daarmee aan de slag als kwartiermaker.

Het bereiken van de doelen vraagt om strakke regie op de externe stadsmarketing van het totale ‘product’ Deventer, beter toegankelijk en vindbaar aanbod van culturele, sportieve en andere mogelijkheden van vrijetijdsbesteding, vernieuwing en uitbreiding van het aanbod, vernieuwing van de marketing- en evenementenorganisatie en maximaal benutten van de nieuwe media.

De gemeentebrede programmering richt zich onder meer op de binnenstad, de creatieve keten waaronder kunst en cultuur, erfgoed, evenementen, op Salland en Hanzesteden aan de IJssel. En er komt één nieuwe aanpak van de stads- en regiomarketing gericht op bewoners, bezoekers, bollebozen en bedrijven.

Kwartiermaker

Om het vernieuwingsproces goed te laten verlopen kiest de gemeente voor een externe kwartiermaker als opdrachtnemer die makkelijk tussen de gemeente als opdrachtgever en de strategische kernketenpartners kan schakelen.

Vanwege zijn pioniersrol in de transformatie naar een nieuwe organisatie voor gemeentebrede programmering, stadsmarketing en serviceverlening is de VVV/Stadsmarketing Deventer gevraagd Hein te Riele voor te dragen om de rol van kwartiermaker te vervullen. De Kopgroep Economie en Arbeidsmarkt treedt op als adviseur.

Deventer ambities

Met zijn historische binnenstad, de IJssel en het groene buitengebied kan Deventer zich meten met steden als Maastricht, Den Bosch, Dordrecht en Zwolle. Deventer, een stad waar je graag wilt wonen, werken en verblijven, is bij het grote publiek echter minder bekend dan deze steden. Daar moet verandering in komen.

Deventer heeft nu al naam en faam als toeristisch A-merk. Dat is een goede basis om door te ontwikkelen tot een nog sterker recreatief toeristisch A-merk, met daarbij de verbinding met het A-merk Salland en het thema Hanzesteden aan de IJssel.

De vrijetijdseconomie is voor Deventer nu al van groot belang. Versterking daarvan is van groot belang voor de werkgelegenheid van Deventer. Er moeten meer bezoekers naar Deventer komen, door te investeren in het huidige programma, door uitbreiding van het programma en door meer mogelijkheden voor verblijfsrecreatie.

Het imago van Deventer moet fors worden verbeterd: door intensivering van de stadsmarketing van het totale ‘product’ Deventer volgens de drie profielen Boeiende Be-leefstad, Open Informatiestad en Duurzame Maakstad, en door meer aandacht voor specifieke doelgroepen, zoals jongeren en studenten.

Deventer is nu al een aantrekkelijke stad om te wonen en werken. Deze positie kan nog aanzienlijk worden verbeterd door de kwaliteiten van Deventer meer in samenhang gemeentebreed te programmeren, marketen en servicen.

Proces

Om het proces te laten slagen is gemeentebrede samenwerking met en tussen instellingen, organisaties en bedrijven nodig. Ook is het de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een nieuwe organisatie voor de stadsmarketing van Deventer. Deze nieuwe manier van werken is niet vrijblijvend.

Het gaat om actieve deelname van instellingen, organisaties en bedrijven die bereid zijn om vanuit stevige allianties en netwerken op een innovatieve manier samen te “werken, investeren en organiseren”. Ook moeten zij een belangrijk deel van hun beschikbare (financiële) middelen in willen zetten en nieuwe investeringen willen verwerven.

De bedoeling is ook dat ze deelnemen in werkplaatsen, proeftuinen, onderzoeken, monitors en visitaties om van elkaars ervaringen te leren en verder te experimenteren. Daarbij gaat het om het totale ‘product’ Deventer en in het bijzonder om het versterken van de creatieve keten en de vrijetijdseconomie.

In de periode juni – oktober 2014 wordt de richting van de aanpak bepaald. Ook vindt dan de transformatie plaats van de huidige organisatievorm van de VVV/Stadsmarketing tot een nieuwe organisatie Deventer 2.18 (werktitel). Van november – januari 2015 vindt verdere uitwerking en besluitvorming plaats. In februari 2015 volgt de inrichten van de nieuwe organisatie en de start.