In 2020 is de gemeente Deventer begonnen met de voorbereiding van de herinrichting Havezatelaan. Dit in navolging op de werkzaamheden aan het Wezenland en de Keizer Karellaan.

Aan onderhoud zijn toe:

 • de Havezatelaan (inclusief ventwegen);
 • de parkeerplaatsen en bestrating rondom de flats;
 • de rotonde Laan van Borgele;
 • het fietspad Laan van Borgele, ten noorden van de rotonde richting sportvelden;
 • het 1e deel van het pad Borgelerhofweg;
 • de overgang Havezatelaan/Oranjelaan: we verwijderen de verkeersdrempel/wegversmalling en vervangen het asfalt.

Definitief ontwerp is gereed

Het ontwerp (pdf, 7 MB) is tot stand gekomen in samenwerking met bewoners en belanghebbende organisaties, adviesbureau, vakspecialisten en beheerders.

Planning en vervolg

Namens de gemeente Deventer voert aannemer NTP de werkzaamheden uit.

 • Vrijdag 26 november draait de aannemer de 1e lagen asfalt op het gedeelte Oranjelaan/Het Vlier.
 • Maandag 29 november brengt zij de deklaag aan. Het gedeelte Havezatelaan/Oranjelaan is tijdens die werkzaamheden geheel afgesloten. Maandagmiddag wordt aansluitend hierop de belijning aangebracht op het nieuwe asfalt.
 • Dinsdag 30 november boort de aannemer gaten in het asfalt voor de putdeksels. Op die dag is de weg nog afgesloten.
 • In de loop van woensdag 1 december gaat de weg weer open voor verkeer.
 • Vanaf 2 december voert aannemer Van Gelder werkzaamheden uit in het fietspad/voetpad op de Laan van Borgele/Boxbergerweg. Dat doet de aannemer in opdracht van het waterleidingbedrijf Vitens en Enexis Gas en Stroom. Aannemer NTP brengt in 2022 de definitieve betonverharding aan in het fietspad.
 • De rest van het jaar en begin volgend jaar wordt er met name langs de flats gewerkt.
 • De verwachting is dat de totale werkzaamheden rond april 2022 gereed zijn.

Bekijk de nieuwsbrief van aannemer NTP(pdf, 200 KB) voor de laatste informatie. De aannemer heeft ook een app gelanceerd met daarin informatie over de werkzaamheden. Lees meer onder het kopje ‘Heeft u vragen?’.

Omleidingen

Vanwege de werkzaamheden zijn er omleidingen voor het verkeer. De omleidingen zijn aangegeven met borden.

De tekeningen met de omleidingen vindt u in de nieuwsbrief van aannemer NTP (pdf, 200 KB). Bekijk de omleidingen ook online.

Verduurzamen

In het ontwerp hebben we rekening gehouden met duurzaamheid. Wist u bijvoorbeeld dat:

 • het oppervlak ongeveer 10% meer groen en beplanting bevat dan in de oude situatie?
 • we regenwater onder de nieuwe rijbaan in een speciale fundatie opvangen, vasthouden en laten infiltreren?
 • we het regenwater van de flats (gedeeltelijk, de voorzijde van de flats) afkoppelen en het water laten infiltreren?
 • dat Circulus Berkel, naast de bestaande afvalcontainers, ook papiercontainers en groente, fruit en tuinafval (GFT) containers bij de flats laat plaatsen?

Wilt u zelf verduurzamen? Dan zijn er meerdere mogelijkheden.

Heeft u vragen?

Voor vragen en opmerkingen kunt contact opnemen met Monique van Bekkum:

Aannemer NTP heeft de app ‘Havezatelaan Deventer’ gelanceerd. Via deze gratis app blijft u op de hoogte van de werkzaamheden rond de Havezatelaan. Download de app via de app-store of scan de QR-code hieronder. Wilt u pushberichten ontvangen, let er dan op dat de instellingen goed staan.

 Scan de QR-code en download de app over de werkzaamheden Havezatelaan