Deventer – Het Hegius is onlangs aangewezen als gemeentelijk monument. Welke mogelijkheden zijn er voor herbestemming van dit soort monumentale gebouwen? Horeca, hotel, woningen/appartementen, een culturele functie, broedplaats voor kunst en innovatie, een bedrijfslocatie…? En hoe zit het met rendementseisen (financieel-opbrengst-isolatiewaarde- energiecomponent)? Drie sprekers gaan graag met u op dinsdag 8 september 2015 in discussie over de vraag: Wat zijn kansen en belemmeringen?

De leegstand en de sloop van monumentwaardige gebouwen in de binnenstad van Deventer baart ons zorgen. Daarom willen wij de toekomst van dit gebouw en andere bijzondere panden graag in een bredere context plaatsen.

Voormalig Hegius Gymnasium Deventer

DINSDAG 8 SEPTEMBER 2015

LOCATIE: Alexander Hegius Lyceum, Collegezaal 2e verdieping, Nieuwe Markt in Deventer

Deelname is gratis.

PROGRAMMA

19.00 Ontvangst

19.15 Rondleiding

20.00 Welkom + start presentaties:

 

  • Sjoekie de Bijll Nachenius – Bierman Henket Architecten – Herbestemmen Ambachtsschool Zwolle
  • Lamberthe de Jong – schrijfster monografie architect W.P.C. Knuttel (onder voorbehoud) – De cultuurhistorische waarden van het gebouw
  • Arno Boon – BOEI – De praktijk van herbestemmen

 

20.45 pauze

21.00 discussie

21.45 drankje
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Erfgoedvereniging Heemschut Overijssel en Architectuurcentrum Rondeel.