Deventer-Het Ecolyceum – locatie De Boerhaave – start in augustus 2016. Dit is een nieuw ontworpen concept van het Etty Hillesum Lyceum. Voor vwo plus leerlingen is dit een 3-jarig vwo onderbouw programma met vakoverstijgende projecten, praktijkcasussen en vooral veel zelf ervaren, helpen ontwikkelen en meedenken over duurzaamheidsvraagstukken. Het Etty Hillesum Lyceum werkt voor ontwikkeling van dit onderwijsaanbod samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties in regio Deventer.

Binnen een speciaal ontwikkeld lesprogramma wordt in, en naast de bestaande vakken, tijd ingeruimd voor wetenschap, technologie, culturele en persoonlijke ontwikkeling. Maatschappelijk bewuste en talentvolle leerlingen die ‘hun bijdrage willen leveren aan: Ik, wij en de wereld” zullen zich hier als een vis in het water voelen.

Vorig schooljaar deed een aantal vwo leerlingen van De Boerhaave en Het Vlier al ‘voorwerk’ en ervaring op bij o.a. een Cleantech symposium en aantal bedrijven (zij dachten mee en hielpen ontwikkelen: praktijkcasus)

Laatste ontwikkelingen