Deventer – De resultaten van de peiling over de veiligheidsvisie zijn bekend. De peiling is uitgezet onder de 1270 leden van het Deventer Digipanel.

Op dit moment werkt de gemeente aan een nieuwe visie op het veiligheidsbeleid. Hierin komt te staan hoe Deventer de komende 4 jaren (nog) veiliger wordt gemaakt. Daarom wil de gemeente graag weten hoe inwoners tegen de veiligheid in de buurt en in de gemeente aankijken. Hiervoor is het Deventer Digipanel ingezet. 80 % van de panelleden heeft meegewerkt aan deze peiling.

Resultaten

Is uw buurt en de gemeente de afgelopen 4 jaar veiliger geworden? Hoe de panelleden deze vragen hebben beantwoord, ziet u in figuur 1: Ontwikkeling veiligheid in buurt en gemeente.

  • 65% van de panelleden geeft aan dat de veiligheid in de buurt de afgelopen 4 jaar niet is veranderd;
  • 20% geeft aan dat de buurt onveiliger is geworden;
  • een nog kleinere minderheid is van mening dat de buurt juist veiliger is geworden;
  • 10% weet deze vraag niet te beantwoorden of heeft geen mening.

Veiligheid in de gemeente

Hoe ervaren de panelleden de veiligheid in de hele gemeente? De antwoorden hierop vertonen hetzelfde patroon als bij de vraag naar de veiligheid in de eigen buurt. Bijna een kwart van de panelleden weet deze vraag niet te beantwoorden, of heeft er geen mening over. Dat wijst er op dat het lastig wordt gevonden een oordeel te geven over de ontwikkeling van de veiligheidssituatie in de hele gemeente.

Veiligheidsthema’s

De panelleden is ook gevraagd aan welke veiligheidsthema’s de gemeente de komende 4 jaren de meeste aandacht moet besteden. De panelleden konden maximaal 3 thema’s uitkiezen. Volgens de panelleden moet de gemeente  aandacht besteden aan de volgende thema’s:

  • tegengaan van woninginbraken;
  • jeugdoverlast en -criminaliteit;
  • geweld op straat en in de horeca.

Bekijk figuur 2: Belangrijkste veiligheidsthema’s komende 4 jaar om te zien hoe de panelleden deze vraag in zijn totaliteit hebben beantwoord.

Wat gebeurt er met de resultaten

De gemeente gebruikt de resultaten van deze peiling voor de nieuwe meerjarenvisie 2015 – 2018 op het veiligheidsbeleid.