Deventer – Vanaf 1 maart moeten honden die worden uitgelaten aan het Vlierspad in Borgele en in het Zandweteringpark aangelijnd zijn. Loslopende honden leiden tot problemen met schapen die in het gebied grazen.

Dit heeft het college besloten. Omwonenden worden hierover deze week geïnformeerd.

hond

Tot nu toe worden hondenbezitters alleen verzocht hun hond goed in de gaten te houden. Desondanks jagen loslopende honden de schapen regelmatig op. Bij het Vlierspad zijn hierdoor de afgelopen 2 maanden helaas 3 schapen overleden. In het Zandweteringpark raakten schapen gewond, of zij vluchtten het park uit.

Ecologie en recreatie

Het Vlierspad en het Zandweteringpark hebben zowel ecologisch als een recreatief doel. Vanwege het ecologisch doel lopen er kleine grazers, zoals schapen. Vanwege de recreatieve functie wilde de gemeente beide gebieden ook graag als hondenlosloopgebied behouden, door hondenbezitters te verzoeken hun hond goed in de gaten te houden.

Toezicht

Voor de naleving van het honden aanlijngebod op het Vlierspad en het Zandweteringpark worden toezichthouders ingeschakeld. Zij gaan erop controleren dat honden ook daadwerkelijk aangelijnd zijn, en kunnen zo nodig bekeuren.

Alternatieven

In de directe omgeving blijven gebieden bestaan waar honden los kunnen lopen. Alternatieven voor het Zandweteringpark zijn:

  • Wechelerveld
  • Godebaldplantsoen
  • Boerenbosje (Diepenveen)
  • hondenlosloopgebied langs de Raalterweg

Alternatief voor het Vlierspad is het hondenlosloopgebied aan de Voorhorst (Borgele).

Bekijk de Hondenuitlaatkaart