Regio- Nederland is een waterrijk land. Door veranderingen in het klimaat lopen we steeds meer risico op hoge waterstanden, dijkdoorbraken en overstromingen.

We doen er alles aan om het risico hierop zo klein mogelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat we in onze gemeente of omgeving te maken krijgen met een overstroming. Om de gevolgen hiervan zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat u hier op voorbereid bent, zodat u weet wat u moet doen als het mis gaat. Weet u hoe hoog het water bij u in de buurt komt?

Vul uw postcode in op www.overstroomik.nl en zie hoe de situatie bij uw woon- of verblijfomgeving is en wat u zelf kunt doen aan preventie. Ook de website van de Veiligheidsregio IJsselland, www.vrijsselland.nl geeft adviezen hoe te handelen bij hoog water.

 Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat