Bij Koninklijk Besluit is de heer J.H. Blaauw benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Heidema reikte zaterdag 18 april namens Zijne Majesteit de Koning de onderscheidingstekens uit.

De heer Blaauw heeft zich als huisarts sterk gemaakt voor de verbinding met de huisartsenopleiding en de vereniging van huisartsopleiders LHOV, waar hij vele jaren een bestuursfunctie vervult. Hij is een constructieve en verbindende bestuurder met grote maatschappelijk betrokkenheid.

Als huisarts legde hij verbinding tussen de somatische en de geestelijke gezondheidszorg. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de opzet van de gezamenlijke crisisdienst en de verbetering van de relatie tussen de RIAGG en de huisartsen.

De heer Blaauw was initiatiefnemer van de Zorggroep in deze regio, voor de gespecialiseerde zorg op het gebied van diabetes, COPD/Astma en de GGZ-zorg. Hij heeft bijgedragen aan een betere samenwerking met de universitaire opleidingsinstituten en de huisartsopleiders.

De heer Blaauw richtte de Stichting Accent op ter bevordering van de samenwerking tussen eerste lijn (huisartsen) en tweede lijn (specialisten) in de Stedendriehoek. Hij was lid van het bestuur en voorzitter.

Tijdens de bestuursperiode van de heer Blaauw is een goede samenwerking gegroeid met de KNOV (vereniging van verloskundigen). Hij was lid van de Landelijke Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte 2008-2009 en is sinds 2012 bestuurslid van stichting Perinatale Audit Nederland.

In 2004 nam hij het initiatief voor de oprichting van een vereniging ter bevordering van het welzijn van de inwoners van Bathmen.