Deventer – Woon- en zorgcentrum Humanitas en Nuran Florissen hebben diversiteitsprijs Het Verschil 2018 gewonnen. Op maandagavond 23 april, tijdens een feestelijke avond in het Etty Hillesumcentrum, ontvingen zij deze prijs uit handen van wethouder Jan Jaap Kolkman.
Nuran Florissen & Humanitas
De jury koos voor Nuran Florissen omdat zij zich al decennia zeer gemotiveerd inzet om mensen binnen Deventer met elkaar te verbinden, in het bijzonder als drijvende kracht achter Vrouwen voor Elkaar. De jury roemt haar kracht en positieve energie, ze is een aanpakker die zich al jarenlang op een praktische manier sterk maakt voor verbinding tussen mensen.
De organisatie die dit jaar Het Verschil won, was Woon- en zorgcentrum Humanitas. Humanitas biedt onderdak aan mensen uit alle lagen van de samenleving: van jong tot oud, uit alle milieus en achtergronden. Als eerste woon- en zorgcentrum in Nederland bood Humanitas woonruimte aan studenten, waarmee zij internationaal de aandacht trokken. Humanitas vervult een pioniersfunctie als verbindende organisatie tussen mensen en vrijwilligers(organisaties).
Gea Sijpkes van Humanitas en Nuran Florissen ontvingen elk een kunstwerk en een cheque van €500, te besteden aan een activiteit op het gebied van ‘beter samen leven’.
Overige genomineerden
De shortlist van genomineerden bestond dit jaar uit vier personen en drie organisaties. Naast Nuran Florissen en Humanitas waren genomineerd:
• Maria Corbo (Vrijwilliger bij het Meester Geertshuis en ‘huismoeder’ voor uitgeprocedeerde asielzoekers in de bed-bad-brood-voorziening)
• Lia van Reisen (Zet zich (onder meer via Deventer Werktalent) in het bijzonder in voor statushouders, inburgeraars en anderstaligen)
• Samir Maglajlic (Kwam als vluchteling uit Bosnië in 1995 naar Nederland. Hij heeft een boek geschreven waarin hij een pleidooi houdt om respectvol met elkaar om te gaan. Samir geeft lezingen over verbinding en tolerantie en is nauw betrokken bij het AZC)
• Vrouwen voor Elkaar (multiculturele vrouwengroep die sinds 1994 actief is, zij bieden ondersteuning en leggen verbinding tussen culturen)
• Voorstad verbindt (Een sociaal kunstproject waarbij 150 mensen uit de wijk breien en verbindingen leggen)
Het Verschil
Het Verschil zet een persoon, organisatie of bedrijf in het zonnetje die ervoor zorgt dat iedereen gelijke kansen krijgt en gelijk behandeld wordt in Deventer. De diversiteitsprijs Het Verschil is een initiatief van de Werkgroep Diversiteit van de Gemeente Deventer. De procedure en de prijsuitreiking worden georganiseerd door een werkgroep bestaand uit afgevaardigden van het Etty Hillesumcentrum, Amnesty International Deventer en het Meldpunt Discriminatie Deventer.