Deventer-Gemeentebelang Deventer heeft mevrouw Joke Mengerink-Hogevonder gevraagd om te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor het vormen van een nieuw college. Gemeentebelang is de partij die na de verkiezingen de grootste is geworden in de gemeenteraad. De informateur onderzoekt hoe en met welke fracties een college kan worden gevormd dat op draagvlak en vertrouwen van de gemeenteraad kan rekenen.

Zodra zij met het onderzoek klaar is, informeert de informateur de gemeenteraad over haar bevindingen. Daarna kan de formatiefase gestart worden.

Formatiefase

In de formatiefase wordt onder leiding van een formateur met een beperkt aantal fracties doorgepraat. De formatiefase wordt afgerond met een coalitieakkoord, een politieke afspraak tussen een aantal fracties uit de raad, en de bekendmaking van een nieuw college van burgemeester en wethouders.

Nieuw college

De gemeenteraad besluit daarna over de benoeming van de wethouders. Direct daarna gaat een nieuw college aan de slag. Tot die datum is het huidige college van burgemeester en wethouders demissionair in functie.