Colmschate- Op 22 maart 2018 verzorgt Inge Smit van Praatjes enzo in samenwerking met de
Bibliotheek en Wijkwinkel een informatieavond over seksuele opvoeding.
Tijdens deze avond krijgen ouders van kinderen in de basisschool leeftijd informatie over de
seksuele ontwikkeling en hoe zij daar als ouders op aan kunnen sluiten. Ook leren zij welk
gedrag passend is voor kinderen en wanneer dit grensoverschrijdend wordt.

Inge Smit is pedagogisch hulpverlener met een opleiding seksuologie en richt zich op het
bieden van seksuele voorlichting en begeleiding aan kinderen, jongeren en mensen met een
beperking. Er is gelegenheid om individueel vragen aan Inge Smit voor te leggen.
De avond vindt plaats in de Bibliotheek en Wijkwinkel Colmschate, Flora 259 en begint om
19.30 uur, de toegang is gratis.

Week van de lentekriebels
19 t/m 23 maart is het de week van de lentekriebels. Deze week is in het leven geroepen
door Rutgers, kenniscentrum op het gebied van seksualiteit, om basisscholen kennis te laten
maken met het aanbieden van seksuele en relationele vorming op school en dit op een leuke
manier aan te bieden. De Bibliotheek en Wijkwinkel sluit hier graag op aan met een
informatieavond over seksuele opvoeding.

Praktische informatie
Donderdag 22 maart 19.30-21.30 uur
Bibliotheek en Wijkwinkel Colmschate | Flora 259 Deventer
Aanmelden: www.wijkwinkeldeventer.nl (via agenda 22 maart) of telefoon 0570-675711.
Toegang gratis