Deventer- Rijkswaterstaat en de gemeente Deventer houden op donderdag 26 mei een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden aan de Wilhelminabrug. Tussen half mei en eind december voert Rijkswaterstaat schilder- en herstelwerkzaamheden uit aan de brug en vervangt een deel van het betonnen brugdek. Zo kunnen mensen en goederen ook in de toekomst vlot en veilig hun bestemming bereiken.

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 26 mei van 17.30 uur tot 20.30 uur organiseren Rijkswaterstaat en de gemeente Deventer een inloopbijeenkomst in de Burgerzaal van het Stadhuis in Deventer, Grote Kerkhof 1. Tijdens de bijeenkomst ontvangen de bezoekers informatie over de werkzaamheden, de afsluiting en de te verwachten hinder. Medewerkers van Rijkswaterstaat, de aannemer en de gemeente Deventer staan klaar om vragen te beantwoorden. Vooraf aanmelden is niet nodig. Er is geen vast programma; u kunt binnenlopen wanneer u wilt.

Hinder Wilhelminabrug

De brug is de komende zomer van 16 juli tot en met 21 augustus afgesloten voor auto-, motor- en vrachtverkeer. Landbouwverkeer, hulpdiensten, buslijn 171 en brommobielen (45-kilometerauto’s) kunnen in deze periode, met de inzet van een speciale hulpbrug (een stalen plaat over het wegdek waar gewerkt wordt), gebruik blijven maken van de brug. Tijdens de afsluiting zijn beide fietspaden beschikbaar voor voetgangers, fietsers en brommers. De afsluiting vindt plaats in de zomervakantie omdat dan de minste hinder is te verwachten.

Tussen half mei en december 2016 wordt er ook aan de onderzijde van de brug gewerkt. Dit levert minimale hinder op. Met uitzondering van de periode direct na de afsluiting. Dan wordt de boogconstructie geschilderd en is er voor een periode van 10 weken sprake van twee versmalde rijstroken (één in elke richting) en de beschikbaarheid van één fietspad (in twee richtingen).

Samenwerking

Rijkswaterstaat en de gemeente Deventer werken samen aan het onderhoud. Rijkswaterstaat doet dit vanuit zijn rol als brugeigenaar, de gemeente Deventer vanuit haar rol als wegbeheerder van de N344 en eigenaar van het oostelijke deel van de brug.

Meer informatie?

U kunt bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat op 0800-8002 van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur of kijk op de website www.deventer.nl/wilhelminabrug.