Deventer- De Onderwijsinspectie is erg te spreken over het onderwijs op Het Slatink. Tijdens het bezoek aan de school aan de Lebuinislaan op 12 februari gaven ze aan “te hebben genoten!”. Ze zien een grote verbetering in de leskwaliteit.

Een aantal opmerkingen van de inspectie die opvallen:

  •  “In alle lessen die we hebben geobserveerd gaven de docenten de structuur en het doel van de les duidelijk aan. De leerlingen bevestigden deze werkwijze van de docenten.”
  • “Er is sprake van een sterk pedagogisch leiderschap bij docenten”
  • “Wat ons vooral is opgevallen, is dat de leerlingen in plaats van een consumptieve houding in een actieve werkhouding de lessen volgen.”
  • “De schoolleiding is herkenbaar aanwezig op de werkvloer en bezoekt veel lessen van docenten.”
  • “De docenten voelen zich betrokken en verantwoordelijk voor de kwaliteit van Het Slatink.”

Het rapport zal spoedig online te vinden zijn op de website van de inspectie.