Deventer- Voor het eerst in 3 jaar is het aantal inwoners van Deventer in 2014 iets gegroeid tot 98.535. Er komen de komende jaren steeds meer ouderen en minder jongeren. Het aantal huishoudens blijft groeien, omdat ouderen langer zelfstandig blijven wonen en het aantal eenoudergezinnen toeneemt. Deventer bouwt daarom de komende 10 jaar bijna 2.500 woningen.

Dit blijkt uit de bevolkings- en huishoudensprognose tot 2035 en de doorrekening van het woningbouwprogramma tot 2025.

100.000 onzeker

Het is onzeker of Deventer de 100.000 inwoners gaat halen. De komende 20 jaar kan het aantal inwoners zowel iets toenemen als iets afnemen.

2014: bevolking gegroeid

In de afgelopen jaren vertrokken meer mensen uit Deventer dan dat er bijkwamen. Ook in 2014 maar de cijfers waren aanzienlijk minder ongunstig dan in de 4 jaar ervoor. Doordat het aantal geboorten jaar in jaar uit hoger is dan het aantal sterfgevallen, nam bevolking in 2014 toe.

Samenstelling huishoudens verandert

De beroepsbevolking neemt af en het aantal ouderen neemt toe.  Er komen steeds meer alleenstaanden (bijvoorbeeld zelfstandig wonende ouderen) en eenoudergezinnen. Hierdoor blijft het totaal aantal huishoudens groeien. Om in de behoefte aan woningen te voorzien bouwt Deventer bijna 2.500 woningen in de komende 10 jaar. Vooral in Keizerslanden, Rivierenwijk en Schalkhaar.