Deventer- Etty Hillesum Centrum organiseert op 9 november 2015 een debatavond met als thema: “Is Deventer klaar voor de vluchtelingen?”. Deze avond wordt in samenwerking met de Latijnse School en de VPRO programma Tegenlicht georganiseerd aan de Roggestraat 3 in Deventer.

Ook in Deventer vragen veel burgers zich af hoe het moet met de vluchtelingen. Wat staat ons eigenlijk te wachten, op hoeveel mensen moeten we rekenen en wat voor consequenties heeft dat voor onze buurten, woningen en werk. Sommige inwoners voelen zich door de mogelijke komst van vreemdelingen bedreigd. Aan de andere kant willen mensen de nieuwkomers ook helpen en bijdragen in de vorm van huisvesting, het doneren van spullen, het geven van taallessen of met andere innovatieve burgerinitiatieven.

Met sprekers zoals de wethouder Jan Jaap Kolkman (PvdA Deventer), Samir Maglajlic, Jan Hattink (het Rode Kruis), Pascale Verdonk (Vluchtelingenwerk Oost Nederland) en Martijn Willems (Elegast). De avond zal begeleid worden door Symone de Bruin, ervaren gespreksleider rondom maatschappelijke thema’s.

De avond start om 19.30 en duurt tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur. Toegang is gratis.

opvang