Deventer- Op 12 juni 2019 stelde de Ledenraad van Eno de jaarcijfers van 2018 vast. Eno sluit 2018 af
met een positief resultaat van 25 miljoen euro (in 2017: -1,6 miljoen euro); in belangrijke
mate veroorzaakt door groei van het aantal verzekerden en meevallende zorgkosten over de
afgelopen jaren.

Opnieuw groei
Voorzitter Elout Hooiveld: “We hebben eind vorig jaar weer een goede premie voor de
basisverzekering neergelegd en mochten begin dit jaar veel nieuwe verzekerden
verwelkomen. Voor ons merk Salland Zorgverzekeringen is het aantal verzekerden gestegen
van 68.000 naar 84.000. Zo’n 6.500 daarvan zijn het gevolg van contracten voor sociale
minima met twee gemeenten: Zwolle en Lochem. Dat past bij het nemen van onze sociale
verantwoordelijkheid. Dit geldt ook voor het label HollandZorg. Mensen die vanuit andere
Europese landen seizoenswerk komen doen, vormen een kwetsbare groep voor wie we een
mooi product bieden. Door de economische groei is ook hier het aantal verzekerden
gestegen.”

Meer informatie over de jaarcijfers van 2018 op www.eno.nl en www.hetjaarvaneno.nl

Afbeeldingsresultaat voor salland zorgverzekeringen