Deventer – Het jaar 2020 stond in het teken van de coronapandemie. Mede dankzij financiële steun van het Rijk, heeft de gemeente goed kunnen doorwerken en de diverse extra taken als gevolg van corona, zoals de Tozo, kunnen uitvoeren. De jaarrekening van 2020 sluit af met een eenmalig positief resultaat, na alle verrekeningen zoals budgetoverhevelingen, van € 9 miljoen.

Wethouder Liesbeth Grijsen: ”2020 werd getekend door ziekte en verlies, door hard aanpoten in de zorg, door tegenslag voor veel bedrijven, door gemis van contact en onzekerheid. Tegelijkertijd was het een jaar vol veerkracht en waardering, sociale verbondenheid en doorzettingskracht. Voor ons als gemeente was 2020 uitzonderlijk en financieel gezien omgeven door onzekerheid.”

Terugblik

Deventer groeide naar 101.227 inwoners. Op het A1 bedrijvenpark Deventer werd ruim 14 hectare verkocht. Het aantal bedrijven steeg met 7% tot ruim 9600, vooral in de bouwsector. Ondanks de stikstofbeperkingen werden 316 nieuwe woningen opgeleverd. Vanuit de bijstand werden ruim 320 mensen aan werk geholpen en het aantal bijstandsgerechtigden steeg 4%, in lijn met het landelijke beeld.

Onderbesteding

In het sociaal domein werd minder uitgegeven dan verwacht. Er is bijvoorbeeld minder uitgegeven aan bijzondere bijstand, Wmo-activiteiten, -hulpmiddelen, maar ook aan vervoer voor Wmo en jeugd. Ruim 1500 zzp’ers ontvingen van de gemeente een Tozo-uitkering. De gemeente kon de uitvoering efficiënt organiseren, onder meer door eigen medewerkers van andere afdelingen in te zetten.

Investeren

In 2020 is volop geïnvesteerd in grote en kleine projecten: In de geluidswal bij de A1 in Bathmen; in sportvoorzieningen zoals nieuwe kleedkamers, verlichting en kunstgras; in de renovatie van de Oranjebuurt; in woningbouwprojecten; in de renovatie van de schoolgebouwen in de Vijfhoek; in de binnenstad, zoals de vernieuwing van de Keizerstraat en uitbreiding van fietsenstallingen; in het Vogeleiland; in de aanleg van het westelijk deel van het A1 Bedrijvenpark; in de renovatie van verouderde bedrijventerreinen; in wegen- en fietspadenonderhoud.

Onzeker

Zoals bij de Kaderbrief al is aangegeven, is de toekomst onzeker als het gaat om de bijdrage vanuit het Rijk. Tegelijkertijd heeft het college vertrouwen in de toekomst van Deventer en stelt voor te blijven investeren. Daarvoor worden voorstellen gedaan in de Voorjaarsnota.