Deventer- Jan Rensink heeft vrijdag 9 oktober de Zilveren Legpenning gekregen voor zijn verdiensten als bestuurder van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs in Deventer. Hij kreeg de penning bij zijn afscheid.

Zilveren Legpenning

Rensink is vanaf 2001 verbonden aan het Openbaar Primair Onderwijs in Deventer, eerst als algemeen directeur van de bestuurscommissie, later van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer en sinds augustus 2011 als bestuurder.

Hart voor de maatschappij

Hij heeft op een bijzondere wijze invulling gegeven aan zijn werk. Met een groot hart voor de maatschappij en aandacht voor de kwetsbare doelgroepen in het onderwijs. Zo ontwikkelde hij voor niet-Nederlandstalige leerlingen een taalonderwijsvoorziening ter voorbereiding op het regulier onderwijs. Een ander voorbeeld is de kopklas van getalenteerde 12-jarige niet-Nederlanders, die vele jaren heeft gedraaid om hen betere kansen in het voortgezet onderwijs te bieden.

Krachtige samenwerking

Samenwerking en verbinding waren sleutelbegrippen in zijn werk. Een mooi voorbeeld daarvan is het Kindcentrum Rivierenwijk. Rensink wist schoolbesturen ervan te overtuigen dat samenwerken meer oplevert dan het concurreren om iedere leerling. Dat  heeft geleid tot een krachtige samenwerking in de vorm van het nieuwe kindcentrum.