Wie de kaakchirurg in het Deventer Ziekenhuis zoekt, vindt die nog steeds bij ‘’kaakchirurgie’’, maar formeel hanteert deze afdeling voortaan de naam: Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

Bij deze specialist gaat het immers niet alleen om de tanden en kiezen, maar om de diagnostiek en behandeling van verschillende afwijkingen in en om de mond, het aangezicht en de hals. Denk bijvoorbeeld aan de behandeling van slijmvliesafwijkingen in de mond of het herstel van aangezichtsfracturen, eventueel met cosmetische ingrepen. Met de nieuwe naam volgt men ook het landelijke beleid.

dz-logo