Deventer- De zorgsector in Nederland verkeert al geruime tijd in zwaar weer. Zorggroep Solis heeft zich daaraan helaas niet kunnen onttrekken, hetgeen heeft geleid tot vergaande ingrepen in de organisatie, personeel en faciliteiten.

Ook voor de Raad van Bestuur was het een zwaar jaar. Na gesprekken met de bedrijfsarts is duidelijk geworden dat de huidige context en situatie een permanente slechte invloed hebben op het welzijn van Ko Portengen, en risico’s op blijvende gezondheidsschade met zich brengen. Het behoeft geen toelichting dat de Raad van Toezicht als werkgever van de Raad van Bestuur van mening is dat de gezondheid en welzijn van de bestuurders voorop staat. Omdat de ontstane gezondheidsrisico ‘s  veroorzaakt worden door externe factoren en dus niet beïnvloedbaar is, is het verrichten van werkzaamheden van de heer Portengen in de huidige context niet verantwoord. Tevens is de continuïteit van de algemene leiding van Solis van groot belang.  In verband hiermee heeft de Raad van Toezicht mede op advies van de bedrijfsarts, een exit-mediation voorgesteld aan de heer Portengen.  De uitkomst hiervan is dat Ko Portengen na 12,5 jaar dienstverband de Solis- organisatie zal verlaten.

Portengen: “Ik heb me de afgelopen 12,5 jaar met hart en ziel ingezet voor Solis en zou dit ook nog graag blijven doen. De bezuinigingen in de zorg gaan me echter zodanig aan het hart dat ik zelf ook merk dat het me minder goed afgaat dan in voorgaande jaren. De huidige situatie vraagt om een bestuurder die goed in zijn kracht zit. Ook is er misschien wel een andere vorm van leiderschap nodig in deze tijden van tegenwind. Ik ben blij dat ik, uit oogpunt van het belang van de zorg aan onze cliënten, hier open en transparant met de Raad van Toezicht over heb kunnen spreken.”

De voorzitter van de Raad van Toezicht, Harry Webers, spreekt uit dat de organisatie met dankbaarheid en waardering terugkijkt op de afgelopen 12,5 jaar:

‘In de afgelopen 7 jaar heb ik Ko Portengen leren kennen als een zeer vriendelijke, deskundige en betrokken bestuurder met een groot hart voor Zorggroep Solis, de zorgmedewerkers en last but not least onze kwetsbare cliënten. Dit jaar is hij 25 jaar zorgbestuurder, waarvan 12,5 jaar van Zorggroep Solis. Dankzij zijn bestuurlijke kwaliteiten, innoverend vermogen en communicatieve vaardigheden kan Zorggroep Solis terugzien op vele succesvolle jaren met goede zorg en mooie cijfers. De recente ontwikkelingen in de zorgsector trokken echter een zware wissel op Ko Portengen. In goed onderling overleg hebben Ko Portengen en Zorggroep Solis besloten dat hun wegen zich beter scheiden. De positieve houding en de constructieve medewerking van Ko Portengen verdienen ons groot respect en waardering’.

In het arbeidscontract dat 12,5 jaar geleden met de heer Portengen is getekend, staan afspraken over een bovengemiddelde vergoeding bij beëindiging dienstverband. Zowel de Raad van Toezicht als Ko Portengen zijn van mening dat een dergelijke ontslagvergoeding niet meer van deze tijd is. De heer Portengen heeft daarom aangegeven dat deze vergoeding niet van toepassing is in de huidige context.  Aangezien de bestuurder niet onder de CAO en het Sociaal Plan valt, zijn RvT en de heer Portengen overeengekomen om het inkomensverlies op een andere manier te beperken. De heer Portengen wordt begeleid bij het vinden van een nieuwe bestemming en krijgt 160.000 Euro bruto uitbetaald.