Deventer-Het aantal vrouwen in de top moet omhoog, vindt Koninklijke Auping bv. Om een hogere toestroom, doorstroom en behoud van vrouwelijk talent in topfuncties te stimuleren, ondertekende de beddenfabrikant het Charter ‘Talent naar de Top’. CEO Aart Roos en Margriet van Zijl, Directeur Marketing en Innovatie bij Auping, zetten op 11 september 2014 hun handtekening onder het Charter.
De ondertekening door Auping illustreert de ambitie van het bedrijf om een inspirerende en vooruitstrevende werkgever te zijn. “De combinatie van verschillende nationaliteiten en culturen en een goede gendermix versterkt onze innovatiekracht”, aldus Margriet van Zijl. “In ons bedrijf waar de klant centraal staat is de diversiteit in denken en meningen onmisbaar”. Aart Roos vult aan: “We zijn bij Auping continu in ontwikkeling, niet alleen met onze producten maar ook met het benutten van de kwaliteiten van onze werknemers en het aantrekken van nieuw talent. Meer diversiteit aan de top zorgt naar onze overtuiging voor een positieve, prettige en aantrekkelijke organisatiecultuur. Het charter biedt Auping structuur in de bedrijfsvoering en een netwerk om tot nieuwe inzichten te komen bij het streven meer vrouwen in leidinggevende functies te hebben”.

Nederland heeft internationaal gezien een grote achterstand op het gebied van vrouwen in bestuurlijke topfuncties, blijkt uit de Nederlandse Female Board Index uit 2014. Met het Charter willen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW, de FNV, de SER en het bedrijfsleven deze achterstand wegwerken en het beschikbare talent beter benutten.

Auping telt momenteel 319 werknemers, kent 12 nationaliteiten en het aandeel vrouwen is 33%. “Maar met name in leidinggevende functies is een slag te slaan” geeft Aart Roos aan. ”Het huidige percentage van 27% moet omhoog. Meer vrouwen in leidinggevende functies geeft een goede balans in onze duurzame bedrijfsvoering en besluitvorming. Deze diversiteit zal ons helpen met passie en nieuwsgierigheid te blijven werken aan het ultieme slaapcomfort van morgen”.