Bij Koninklijk Besluit is de heer H. Brand benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Andries Heidema reikte hem, namens Zijne Majesteit de Koning, de versierselen uit bij de 100 jarige viering van de Stichting Eigen Bouw.

De heer Brand is een bijzondere vrijwilliger die zich buitengewoon heeft ingezet voor de samenleving in het algemeen en voor Stichting Eigen Bouw in het bijzonder. In 1987 is de heer Brand toegetreden tot het bestuur van Eigen Bouw.

Stichting Eigen Bouw

In de ruim 26 jaar dat de heer Brand zich heeft ingezet voor Eigen Bouw is hij van grote waarde geweest voor het voortbestaan en het realiseren van de doelstellingen van de woningstichting alsmede voor de professionalisering van de instelling en haar werkapparaat. Vanuit zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft hij dit proces enthousiast, stapsgewijs en met veel tact vormgegeven zonder daarbij de vele bij de vereniging betrokken (zeer) gewaardeerde leden, vrijwilligers en de personeelsleden te beschadigen. Een man met een luisterend oor en gevoel voor humor.

Voetbalvereniging Helios

Sportief was de heer Brand ook want vanaf 1989 tot 1992 was hij secretaris en lid van het dagelijks bestuur bij voetbalvereniging Helios Deventer. Hij was een accurate, betrouwbare secretaris en een prettig mens. Hij heeft mede vorm gegeven aan het beleid, de uitvoering en dus de groei en bloei van Helios in die periode en in de jaren daarna.

CDA-fractie

Daarnaast heeft de heer Brand 12 jaar deel uitgemaakt van de CDA-fractie in de gemeenteraad van Deventer. Hij behartigde veelal de portefeuilles Sociale Zaken, Sport en Volkshuisvesting. Deze onderwerpen sloten naadloos aan bij zijn belangstellingssfeer en zijn maatschappelijke betrokkenheid. De CDA-fractie kon profiteren van zijn uitgebreide netwerk in Deventer in het algemeen en in de plaatselijke sportwereld. De heer Brand was secretaris/penningmeester van de fractie. Hij was een harde werker die niet verzaakte op moeilijke momenten. Een waardevol fractielid.

Kerk

De heer Brand is vanaf 2000 tot 2011 een bindende voorzitter binnen de locatieraad Maria Koningin en voorzitter fusievoorbereiding bij diverse parochies in Deventer.