Deventer-​Wie voor een darmonderzoek naar het Deventer Ziekenhuis komt, is in goede handen. Ook is de kwaliteit nog verder verbeterd. Ons ziekenhuis deed mee aan een project van verzekeraar Achmea en 6 collega ziekenhuizen.

Jaarlijks ondergaan 200.000 Nederlanders een coloscopie om hun dikke darm te laten onderzoeken. Naast mensen met klachten, gaat het sinds dit jaar ook om zo’n 2 miljoen mensen vanaf 55 jaar die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Een coloscopie die goed wordt uitgevoerd, zorgt ervoor dat poliepen en goedaardige gezwellen in een vroeg stadium worden ontdekt. De kans op darmkanker in de 10 jaar na een goed uitgevoerde coloscopie is 10 tot 15 x lager dan wanneer de coloscopie slecht is uitgevoerd.

Goed schoon
Om de kwaliteit van de coloscopieën te beoordelen en verder te verbeteren, ontwikkelden 7 Nederlandse ziekenhuizen met steun van Achmea maatstaven waarop de onderzoeken onderling te vergelijken zijn. Na de 1e meting zagen zij dat de darm niet altijd schoon genoeg was waardoor het lastiger is om het onderzoek goed uit te voeren en afwijkingen te ontdekken. De ziekenhuizen besloten hier extra aandacht aan te besteden. Ook werd de voorlichting aan patiënten veranderd. Voorheen kregen zij (alleen) een folder mee met uitleg. Tegenwoordig wordt al op de polikliniek verteld wat zij moeten doen, en vooral waarom dat zo belangrijk is.
De onderzoekers vinden ook dat het belangrijk is dat een maag-,darm- en leverarts vaak coloscopieën verricht en de poliepen goed herkent. Daarom zijn er afspraken over hoeveel coloscopieën een afdeling jaarlijks moet doen. In Deventer zitten we met zo’n 3500 onderzoeken ruim boven die norm.

Landelijk vervolg
Het onderzoek van de ziekenhuizen en Achmea zit in de afrondende fase en krijgt een landelijk vervolg. Het is de bedoeling dat er een database komt waarmee alle ziekenhuizen hun gegevens op een eenduidige manier kunnen meten, vergelijken en waar nodig verbeteren.