Deventer- Als Geert Groote in de 14e eeuw een wandeling maakte door Deventer, wat zag hij dan? Hoe zag de stad er toen (waarschijnlijk) uit? Welke gebouwen stonden er wel? Welke gebouwen nog niet? En wie en wat scharrelden er verder samen met hem door de straten? Stadsarcheoloog Bart Vermeulen neemt u mee naar de late middeleeuwen in Deventer.

Archeologisch onderzoek als basis
Aan de hand van verschillende archeologische onderzoeken schetst Bart Vermeulen een beeld van Deventer zoals het eruit zag rond de tijd van Geert Groote.. Aan de orde komen onder andere de aanleg van de verdedigingswerken, het kerkelijk gebied rond de Lebuïnuskerk, de hofsteden in het Smedenstraatkwartier en de zorg voor armen en zieken die in deze periode steeds meer vorm kreeg.

Over Bart Vermeulen
Bart Vermeulen is stadsarcheoloog, verbonden aan Archeologie Deventer. Sinds zijn afstuderen in de richting Europese Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam is hij actief geweest in de gemeente Deventer, eerst als veldarcheoloog, daarna als projectleider archeologie en als docent Archeologie aan Saxion Hogeschool. Tegenwoordig is hij Gemeentelijk Archeoloog.

U bent van harte welkom op maandag 26 oktober van 13:45 tot 16:00
Toegang tot deze lezing kost 5 euro (toegang voor Vrienden van het Geert Groote Huis gratis!)