Deventer- Op 25 februari 2016 verzorgen Archeologie Deventer en Deventer Verhaal de lezing ‘Koggen, punters en aken, middeleeuwse schepen uit de IJssel’.

Opgraving scheepswrak langs de IJsselOpgraving scheepswrak langs de IJssel

In de lezingenserie Waagverhalen wordt de geschiedenis van Deventer belicht. Dit gebeurt aan de hand van 7 thema’s en diverse topstukken uit de erfgoedcollectie van de Gemeente Deventer. Deze lezing is het 5e thema en wordt gegeven door Joep Verweij en Jeroen Vermeersch van ADC Archeoprojecten Maritiem.

Enkele weken geleden haalden Verweij en Vermeesch met hun collega’s de middeleeuwse Kogge van Kampen boven water. Deze spectaculaire vondst staat niet op zichzelf. In de verschillende Ruimte voor de Rivier projecten langs de IJssel zijn grotere en kleinere schepen gevonden. De vondsten samen leveren een enorme bijdrage aan ons beeld van de handelsvaart in de Hanze tijd.

Praktische informatie

  • Wanneer: donderdag 25 februari 2016
  • Waar: de Waag, Brink 56 in Deventer
  • Inloop 19.30 uur, aanvang lezing 20.00 uur
  • Toegang: gratis

Meer informatie op de website van Deventer Verhaal.

De lezing

De avond bestaat uit 2 delen. Joep Verweij vertelt over de verschillende scheepswrakken langs de IJssel waarbij wrakken uit Arnhem, Zutphen en Deventer aan de orde komen. Bijzondere aandacht gaat naar de 3 schepen uit de late middeleeuwen, die zijn opgegraven ter hoogte van het Worpplantsoen tegenover Deventer. Het grootste schip was een kogge die rond 1500 is gebouwd en waarvan tientallen fragmenten bewaard zijn gebleven. Vlak bij de kogge zijn een punter en fragmenten van een aak gevonden.

In het 2e deel van de lezing gaat Jeroen Vermeersch in op het verhaal van de IJsselkogge die enkele weken geleden bij Kampen werd geborgen. Hij gaat niet alleen in op de spectaculaire berging van het schip, maar vertelt ook meer over elders opgegraven middeleeuwse Koggen.