Deventer- In ‘De Ontmoeting’ in Deventer wordt zaterdag 9 november de eerste bijeenkomst gehouden van Stichting Deventer Denkt in samenwerking met het Logos Instituut. Thema is: ‘Schepping of evolutie? Wat zegt de Bijbel en wat zegt de wetenschap?’. De spreker is Lucien Tuinstra.
Lucien Tuinstra gaat in op de vraag wat Bijbel en wetenschap zeggen. Hij is voltijds medewerker van het Engels-Australische Creation Ministries International, heeft een bachelornatuurkunde en een master in het christelijk onderwijs. Tuinstra gaat in op het dilemma waar veel christenen mee zitten. De Bijbel is Gods Woord, maar wat als Bijbel en wetenschap botsen? Als je de eerste hoofdstukken in de Bijbel ongeloofwaardig vindt, hoe zit het dan met de
rest?
Deventer Denkt is pas opgericht en wil mensen laten nadenken over het bestaan van God en de betrouwbaarheid van de Bijbel. De stichting wil laten zien dat geloven in God redelijk, positief en onderbouwd is. Logos Instituut werkt landelijk en ziet de Bijbel als betrouwbare kennisbron over verleden, heden en toekomst.

De Ontmoeting is te vinden aan de Nieuwstraat 19-21. De deur is op 9 november open vanaf 19:30 uur. De lezing begint om 20.00 uur. Na afloop kunnen er vragen gesteld worden. Toegang is gratis, een gift welkom. Aanmelden is niet noodzakelijk maar wel gewenst via deventerdenkt.nl.