Deventer – In samenwerking met betrokken stadsgenoten werkt de gemeente aan de invulling van de Lebuinuspleinen. Dat gaat om het gebied Grote Kerkhof, Stromarkt, Nieuwe Markt en alle tussenliggende straten. Tijdens gesprekstafels kunnen betrokkenen meepraten over de invulling van het gebied. De planning voor de gesprekstafels en de presentatie van het schetsontwerp Lebuinuspleinen is licht gewijzigd.

Tijdens de gesprekstafels krijgt iedereen de kans mee te denken en te praten over de invulling van dit gebied. De 1e van de 3 gesprekstafels is afgelopen 28 oktober geweest. Betrokken inwoners en ondernemers zijn uitgenodigd voor deze gesprekstafels. De opgehaalde informatie leidt tot belangrijke input voor het ‘programma van eisen’, waarmee de nog nader te bepalen architect aan de slag kan om tot een ontwerp te komen.

Drukbezochte 1e gesprekstafel

De 1e avond op 28 oktober is drukbezocht. Tijdens deze gesprekstafel is veel informatie opgehaald verdeeld in de thema’s:

kerk / cultuurhistorie / zingevingcultuur / evenementen / zomer- én winterprogrammaspelen / verblijvenuitstraling / routering / brandingmobiliteit / parkerengroen / klimaatadaptatie / water (IJssel)Gewijzigde planning

De informatie van de 1e sessie wordt momenteel nog verwerkt, geordend en bepaalde zaken worden uitgezocht. Tijdens de volgende gesprekstafel wordt dit teruggekoppeld aan de groep. Vanwege de hoeveelheid informatie is besloten iets meer de tijd nemen.

De 2e gesprekstafel was oorspronkelijk gepland op 25 november 2019, maar wordt doorgeschoven naar 16 december 2019. 16 december gebruiken we dus als vervolgsessie op de gesprekstafel van 28 oktober;25 november wordt gebruikt om door te praten over 1 van de 6 thema’s: mobiliteit en parkeren.

Betrokkenen worden uitgenodigd voor deze extra sessie;de laatste bijeenkomst, opengesteld voor iedereen, stond oorspronkelijk gepland op 16 december, maar wordt doorgeschoven naar begin februari 2020. Een exacte datum volgt nog.

Nieuw tijdspad 28 oktober: gesprekstafel over de 6 thema’s (voor betrokkenen);25 november: extra sessie over thema mobiliteit en parkeren (voor betrokkenen);16 december: gesprekstafel over de 6 thema’s – vervolg op 28 oktober (voor betrokkenen);begin februari 2020: presentatie schetsontwerp Lebuinuspleinen (openbaar).