Regio- Vanaf 14 januari 2015 vormen logopedisten uit Deventer, Bathmen, Holten, Olst, Gorssel, Twello, Voorst en Wilp  het  samenwerkingsverband  LOGIS Midden IJssel[1]. De dertien samenwerkende logopedisten treden hiermee gezamenlijk naar buiten:  zowel naar hulpverleners,   samenwerkingspartners , zorgverzekeraar als naar de cliënt.

De logopediepraktijken hebben met elkaar alle specialismen in huis. Zowel kinderen als volwassenen worden behandeld voor uiteenlopende klachten op het gebied van slikken, mondmotoriek, taal, spraak en communicatie. De samenwerking maakt het mogelijk om krachtiger en duidelijker aan cliënt en hulpverlener (zoals bijvoorbeeld een verwijzende huisarts) zichtbaar te maken waarvoor de ervaren logopedist kan worden ingezet. Daarbij is het eenvoudiger geworden om binnen het samenwerkingsverband  bij een specifiek probleem door te verwijzen naar een gespecialiseerde logopedist. ‘We benutten elkaars expertise zo goed mogelijk en stemmen waar nodig op elkaar af, zodat de zorg die we leveren aan onze cliënten zo optimaal mogelijk is.. en zo ‘thuis nabij’  als mogelijk’, aldus een van de deelnemende logopedisten.

Het veranderend zorglandschap vraagt  om één – vast – aanspreekpunt, waar bijvoorbeeld afspraken mee worden gemaakt. Landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van zorgaanbod, zorgverzekering, gemeentelijke afspraken worden beter gevolgd door de verbeterde samenwerking. De dertien logopedisten nemen deze stap naar samenwerking om cliënten zo optimaal mogelijk zorg te verlenen en om hun krachten te bundelen in het veranderende zorglandschap.