Deventer – De gezamenlijke vakcentrales hebben maandag 18 maart 2019 uitgeroepen tot een landelijke actiedag pensioenen. De bonden demonstreren én staken die dag op verschillende plaatsen en bij verschillende bedrijven tegen het kabinetsbeleid rond pensioenen. 

Collectieve acties:

Omdat de door CNV/FNV/VCP aangekondigde acties gericht zijn tegen het kabinetsbeleid, gaat het om politieke acties. Collectieve acties die zich richten tegen het overheidsbeleid op het gebied van arbeidsvoorwaarden zijn in principe toegestaan, tenzij werkgevers door de acties onevenredige schade lijden. 
De rechter zal de aangekondigde acties daarom niet snel onrechtmatig verklaren of verbieden. VNO-NCW en MKB-Nederland schatten in dat in deze fase een gang naar de rechter weinig zinvol is. 

Uiteraard moeten de vakbonden zich in het kader van collectieve acties wel aan bepaalde regels houden. Zo moeten zij acties in elk geval tijdig bij de betreffende bedrijven aankondigen, zodat die de noodzakelijke maatregelen kunnen treffen en er overleg met de vakbond kan plaatsvinden over de veiligheidsaspecten. Voor bedrijven die het treft: maak goede afspraken over de vorm en de plaats van de acties.

Actie in Deventer:

De bovengenoemde staking is landelijk, speciaal voor Deventenaren en mensen van de Sociale werkvoorziening vind er ook een actiedag plaats in Deventer. Deze actiedag gaat plaats vinden op het Grote Kerkhof, op 18 maart van 10:30 uur tot 11:30 uur. 

De “Overlevers” roepen in een brief op om de informatie zo veel mogelijk te verspreiden. Zij geven aan dat er een podium aanwezig zou zijn met muziek. Daarnaast zou iedereen voorzien worden van koffie.