Deventer- Het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) kreeg in 2013 meer verzoeken om schuldhulpverlening dan in 2012. Dat blijkt uit het jaarverslag van het BAD. In 75% van de gevallen vond het BAD een structurele oplossing. Opvallend is het aantal jongeren dat in financiële problemen raakt. Het BAD wil hen extra aandacht geven om problemen te voorkomen.

Dat staat in de preventienota die samen met het jaarverslag door het college van B&W is vastgesteld en nu aan de raad wordt aangeboden.

Door de toename van het aantal verzoeken voor schuldhulpverlening liep de doorlooptijd van de trajecten het afgelopen jaar op. Toch voldoet de schuldhulpverlening nog steeds aan de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen, bijvoorbeeld op het gebied van wachttijden, communicatie en de werkwijze, zo blijkt uit verschillende onderzoeken.

Om de toename van het aantal verzoeken voor schuldverlening op te kunnen vangen, is de komende jaren meer geld beschikbaar vanuit gemeente en Rijk.

Voorkomen heeft prioriteit

Het BAD geeft de komende periode meer prioriteit aan het voorkomen van financiële problemen, waardoor het beroep op schuldhulpverlening op termijn terug moet lopen. In het preventieplan staan daarvoor verschillende maatregelen. Ook wordt er meer aandacht besteed aan het eerder bereiken van huishoudens met financiële problemen, waardoor de schulden op tijd kunnen worden aangepakt.

Sociale teams

De komst van de sociale teams die vanaf volgend jaar in de wijken en dorpen actief zijn, biedt mogelijkheden om huishoudens te bereiken die financiële problemen hebben, maar nog uit het zicht van de schuldhulpverlening blijven. Ook zijn er afspraken gemaakt met de woningcorporaties en zorgverzekeraar Eno over het vroegtijdig signaleren van schulden en betalingsachterstanden.

Extra scholing

Het BAD wil investeren in scholing en begeleiding van de 100 vrijwilligers die mensen met schuldenproblematiek ondersteunen. Het aantal jongeren met financiële problemen is de afgelopen jaren verdubbeld. Veel jongeren leren niet hoe ze met geld om moeten gaan en komen zo in de financiële problemen. Het BAD wil zich inzetten voor meer bewustwording via sociale media en het ontwikkelen van lessen over geld.

Verantwoording aan de raad

De raad heeft in 2012 gevraagd om een jaarlijks verslag over de stand van zaken op het gebied van schuldhulpverlening in Deventer. Aanvullend wil de raad een plan waarin wordt beschreven hoe de gemeente probeert financiële problemen te voorkomen of vroegtijdig te signaleren.