Deventer- Een pilot om mensen met een bijstandsuitkering aan de slag te laten gaan als zelfstandig ondernemer om zo zelf een deel van de uitkering te verdienen is geslaagd. De regeling voorziet in maatschappelijke behoefte en de gemeente bespaart uitkeringsgeld. Het college van burgemeester en wethouders heeft de regeling met 2 jaar verlengd.

Het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt (GROS) helpt mensen om uit de uitkering te komen door ondernemerschap. Voorwaarde is dat het aannemelijk is dat iemand, eventueel aangevuld met betaald werk, binnen anderhalf jaar uit de uitkering gaat.

De inkomsten uit ondernemerschap worden in mindering gebracht op de uitkering, zo verdient de parttime ondernemer een deel van zijn inkomen zelf en bespaart de gemeente uitkeringsgeld.

Het GROS en Deventer Werktalent begeleiden de ondernemer, die zo meer kans heeft uit de uitkering te komen met ondernemerschap, werk of een combinatie daarvan.

Actief zijn voor betere kansen

Wethouder Jan Jaap Kolkman: “We willen uitkeringsgerechtigden in dit kleinschalige project de ruimte geven om aan de slag te gaan met ondernemen. Ze zijn dan actief en doen ervaring op, dat verhoogt hun kansen op een betere toekomst.”