Deventer- Hoewel het aantal bezoekers nagenoeg gelijk bleef, groeide in 2014 het aantal gevonden soa’s op de GGD-poli’s in Oost-Nederland (Centra Seksuele Gezondheid). Ook lag voor het tweede jaar op rij het soa-vindpercentage boven het landelijk gemiddelde. Het blijft dus van belang om te investeren in soa-preventie in de regio Oost, met name bij mannen die seks hebben met mannen (MSM), mensen die door hun sekspartners zijn gewaarschuwd, en jongeren.

De cijfers zijn afkomstig uit de Thermometer Seksuele Gezondheid Oost-Nederland, waarin de jaarlijkse cijfers over soa’s en seksualiteitszorg (Sense) in Gelderland en Overijssel worden gepubliceerd. De gegevens worden aangereikt door de Centra Seksuele Gezondheid van de vijf GGD’en in Oost-Nederland.

Mogelijke verklaring

Net als vorig jaar is het vindpercentage in Oost-Nederland hoger dan in de rest van Nederland (16,6% versus 15,5%). Dit is waarschijnlijk voor een deel te verklaren door de extra aandacht voor partnerwaarschuwing het afgelopen jaar: de meeste soa’s werden gevonden bij bezoekers die gewaarschuwd waren door een (voormalige) sekspartner bij wie al een soa was gevonden.

Lokale uitkomsten

Het soa-vindpercentage in de regio IJsselland van bijna 19% ligt boven het percentage van Oost – Nederland (16,6%) en boven het landelijke percentage (15,5%). Het percentage van Chlamydia (15,8%) en Hepatitis B (0,8% ten opzichte van landelijk 0,2%) springen hierin uit.

Meer soa’s opgespoord

Voor een soa-test en andere seksualiteitsvragen kunnen mensen terecht bij de huisarts. Alleen mensen die een verhoogd risico lopen op een soa, kunnen voor een soa-test ook langsgaan bij de Centra Seksuele Gezondheid van de GGD. Het actieve ’test en behandel’-beleid bij risicogroepen heeft ertoe geleid dat meer soa’s worden opgespoord. Het toenemende aantal opgespoorde soa’s vraagt om een krachtige inzet om het soa-risico terug te dringen. De gangbare zorg via de huisarts is daarbij onontbeerlijk.

Gemeentelijke verantwoordelijkheid

Gemeenten hebben een wettelijke taak bij de soa-bestrijding. Het blijft daarom van belang dat gemeenten samen met de Centra Seksuele Gezondheid van GGD’en gericht beleid ontwikkelen op dit thema. Alleen een gezamenlijke preventieve aanpak door onderwijs, jongerenwerk, huisartsen en met steun van de gemeenten biedt mogelijkheden om het groeiend aantal soa’s in te perken.

Meer informatie vindt u in de regionale Thermometer Seksuele Gezondheid Oost 2014 en de lokale Thermometer Seksuele Gezondheid IJsselland 2014.