Meer jongeren in Oost-Nederland bezoeken SOA-spreekuur

ZWOLLE – Vergeleken met de rest van Nederland bezoeken in Gelderland en Overijssel veel jongeren het SOA-spreekuur. Voor de samenwerkende GGD’en, waaronder GGD IJsselland, in de regio Oost bevestigt dit het belang van de SOA-spreekuren voor deze groep.

Ook het totale aantal SOA-consulten in de regio Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) is fors toegenomen. Dit blijkt uit de regionale ‘SOA-Sense Thermometer’ die – in navolging van de landelijke RIVM-thermometer – is uitgebracht door de zes GGD’en van Oost-Nederland. De stijging van 20 procent wordt voor een deel bepaald door de toename van het aantal jongeren op de SOA-spreekuren.Aanpak

Een mogelijke verklaring voor de stijging is de kleinschalige en klantgerichte aanpak, waardoor jongeren minder drempelvrees hebben om ‘binnen te lopen’ bij de spreekuren.
Dit lijkt ook te gelden voor de Sense-spreekuren die zich specifiek richten op jongeren van 19-25 jaar: het aantal consulten bij Sense steeg het afgelopen jaar in Oost-Nederland met 25 procent. De meeste vragen werden gesteld over anticonceptie.

Toename

Qua SOA-vindpercentages laten de cijfers in Oost-Nederland een beeld zien dat vergelijkbaar is met de landelijke RIVM-cijfers: een duidelijke toename van het aantal gonorroe-infecties (30 procent meer gediagnosticeerde gonorroe-infecties dan in 2008) en een daling van het aantal positieve syfilis-testen. Chlamydia is ook in Oost-Nederland de meest gediagnosticeerde SOA: 11 procent van de cliënten had een Chlamydia-infectie.

(Bron: GGDIJsselland)