Deventer- Vanaf 20 oktober 2014 tot 06 maart 2015 wordt de Meester H.F. de Boerlaan tussen de Industrieweg en Pothoofd afgesloten. De weg wordt volledig heringericht.

Voor de zomer is het ontwerp voor de herinrichting van de Mr. H.F. de Boerlaan door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.Aannemer NTP Infra de werkzaamheden gaat uitvoeren.

De Mr. H.F. de Boerlaan wordt  helemaal opnieuw ingericht. Ondergronds wordt de riolering vervangen en vervolgens wordt de bestrating volgens het nieuwe ontwerp bovengronds aangebracht. Ook worden nieuwe bomen geplant.

Start werkzaamheden
Aannemer NTP Infra start op 20 oktober met de werkzaamheden. Bijna gelijktijdig met de
werkzaamheden van de aannemer, start ook Het Groenbedrijf met het kappen van de bomen in de Mr. H.F. de Boerlaan. Deze zijn ziek en moeten worden gekapt. Daarvoor in de plaats komen er weer nieuwe.

Bereikbaarheid en overlast
De Mr. H.F. de Boerlaan blijft bereikbaar voor hulpdiensten. De werkzaamheden brengen wat overlast met zich mee. In de spits kan de reistijd van en naar het Deventer centrum toenemen. Hou hier rekening mee. U kunt via de Hanzeweg en Industrieweg of Snipperlingsdijk omrijden.