Deventer – 5 buitengewoon opsporingsambtenaren milieu van IJssellandschap, landgoed de Bannink en Brinkgreven zijn door burgemeester Andries Heidema aangewezen als (onbezoldigd) toezichthouder.

De BOA’s hebben deze bevoegdheid nodig om te kunnen handhaven bij loslopende honden en afvalovertredingen. In die rol gaan ze nauwer samenwerken met toezichthouders van de gemeente in recreatiegebieden en op de landgoederen.

De nieuwe toezichthouders oefenen de bevoegdheden uit in hun eigen werkgebied. Samen met de toezichthouders van de gemeente leveren zij een bijdrage aan een schoner en veiliger Deventer. Het gaat daarbij om handhaven van verschillende vormen van overlast vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).