Tolkamer – Bij een onderzoek naar de illegale vangst van aal en wolhandkrabben in de Boven Rijn en Bijlandsch Kanaal in de omgeving van Tolkamer heeft het Milieu Rechercheteam (MRT) Oost-Nederland twee beroepsvissers op heterdaad betrapt. Naar aanleiding daarvan is nader onderzoek gedaan op een aantal adressen in onder meer Deventer. Het onderzoek vindt plaats onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Bij een onderzoek naar de illegale vangst van aal en wolhandkrabben in de Boven Rijn en Bijlandsch Kanaal in de omgeving van Tolkamer heeft het Milieu Rechercheteam (MRT) Oost Nederland twee beroepsvissers op heterdaad betrapt. Naar aanleiding daarvan is nader onderzoek gedaan op een aantal adressen in onder meer Deventer. Het onderzoek vindt plaats onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

In november vorig jaar kreeg de politie informatie binnen over mogelijke bevissing op het Bijlandsch Kanaal en Boven Rijn. Deze wateren zijn aangewezen als een water waarin onder meer te hoge concentraties van PCB’s en dioxineachtige stoffen aanwezig zijn, waarin het verboden is om aal en wolhandkrabben te vangen en onder zich te hebben. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat aal en wolhandkrab uit deze wateren een veel te hoog gehalte aan dioxine bevatten, zodat er bij consumeren hiervan een gevaar optreedt voor de volksgezondheid.

Vangst voor menselijke consumptie

Op 10 november betrapten ambtenaren van het MRT en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) twee beroepsvissers op heterdaad bij het vangen van aal en wolhandkrabben. De dieren waren kennelijk bestemd om te worden verhandeld voor de menselijke consumptie. De vangst werd ter plaatse teruggeplaatst in de Rijn. De fuiken die werden gebruikt voor het vissen werden in opdracht van de officier van justitie in beslag genomen.

Nog geen aanhoudingen

Op woensdag 9 maart 2016 zijn in het kader van dit onderzoek op twee adressen in de buurt van Deventer en op een boot, gelegen op of nabij de Rijn onder leiding van de Rechter-commissaris huiszoekingen gedaan. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek zal worden voortgezet door het onderzoeksteam.