Deventer- Van 9 tot en met 13 maart 2015 houdt de Koninklijke Landmacht een militaire oefening. Het gebied waarin geoefend wordt, bevindt zicht globaal tussen Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Hengelo. In het oefengebied worden specifieke functionele werkzaamheden uitgevoerd.

In principe wordt alleen gebruikgemaakt van openbare wegen, paden en terreinen. Verder doet de oefenleiding er alles aan om overlast en hinder aan derden te voorkomen.

Bij eventuele schade door de oefening kunt u contact opnemen met het Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, t (030) 218 04 20,Jdvclaims@mindef.nl.